क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०२०-१२-२० डाउनलोड
2. कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०२०-१२-०३ डाउनलोड
3. आ.व. २०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (कृषि तर्फ) कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०२०-०९-२२ डाउनलोड
4. उखु अनुदान कार्यविधी(दोस्रो संसोधन सहित) कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-१०-१८ डाउनलोड
5. उखु बालि सन्चालन प्रकृया २०७६ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-१०-१८ डाउनलोड
6. व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रम संचालन प्रकृया, २०७६ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-१०-११ डाउनलोड
7. मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०७६ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०९-१७ डाउनलोड
8. प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०५-२६ डाउनलोड
9. CMIASP अन्तर्गत स्थानिय तहबाट कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०२-०४ डाउनलोड
10. शुन्य शक्ति र वैकल्पिक उर्जा सिंचाई प्रणाली जडानको लागि अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७३ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१६-१०-०१ डाउनलोड
11. सामुदायिक आई पी एम श्रोतकेन्द्र संचालन कार्यविधि २०७४ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
12. शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
13. व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
14. वीउआलु भण्डारण प्रविधि कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
15. विदेशमा कृषि सम्वन्धि तालिम तथा उच्च शिक्षा हाँसिल गरि स्वदेशमा व्यवसाय संचालन गर्ने युवाहरुलाई प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
16. राष्ट्रिय आलुवाली विकास कार्यक्रम, खुमलटार, ललितपुर अनुदान कार्यक्रम २०७२.७३ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
17. बीउआलु आत्मनिर्भरि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०६८ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
18. बीउआलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०६८, पहिलो संशोधन २०७० कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
19. बीउआलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०६८, दोश्रो संशोधन २०७२ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
20. बाढी.पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ (पहिलो संशोधन) कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
21. फलफूल प्रोसेसिङ्ग प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन,२०७४) २०७४ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
22. प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
23. जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका २०७४ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
24. कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघ स‌ंस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-२१ डाउनलोड
25. आलुको उत्पादनोपरान्त प्रविधिः भण्डारण र प्रशोधन कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-१३ डाउनलोड
26. आ.व. २०७५.७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका बुँदाहरुको कार्यान्वयन निर्देशिका कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०१९-०१-१३ डाउनलोड
27. कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन कार्याविधि, २०७५ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया डाउनलोड
28. कागती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया डाउनलोड
29. बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया डाउनलोड
30. रैथाने बाली प्रवर्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया डाउनलोड
31. कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्स कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया डाउनलोड
32. युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया डाउनलोड
33. जग्गा भाडामा लिइ व्यवसायिक खेती सम्बन्धी कार्यविधि कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया डाउनलोड
34. विदेशमा तालिम अध्ययनलिएका....कार्यविधि २०७१ कार्यविधि/ कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

कृषि विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-५५२१३५६, ५५२४२२९, ५५२४२२६

अडियो सूचना : १६१८-०१-५५२१३५६

ईमेल: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

वेव : www.doanepal.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

हाम्रो नक्सा

   फेसबुक

Department of Nepal's Office