क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति २०७५ नीति तथा नियम २०१९-०९-१६ डाउनलोड
2. राष्ट्रिय कृषि-वन नीति २०७६ नीति तथा नियम २०१९-०९-१६ डाउनलोड
3. राष्ट्रिय मल नीति २०५८ नीति तथा नियम २०१९-०९-१६ डाउनलोड
4. राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ नीति तथा नियम २०१९-०९-१६ डाउनलोड
5. Land Utilization Policy 2069 नीति तथा नियम डाउनलोड
6. कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन तथा नर्म्स, २०७५ नीति तथा नियम डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

कृषि विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-५५२१३५६, ५५२४२२९, ५५२४२२६

अडियो सूचना : १६१८-०१-५५२१३५६

ईमेल: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

वेव : www.doanepal.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

हाम्रो नक्सा

   फेसबुक

Department of Nepal's Office