क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. Proactive Disclosure of public information: Saun-Asoj, 2077 स्वत प्रकाशन सार्वजनिक विवरण २०२०-१२-३० डाउनलोड
2. Proactive Disclosure of public information: Kartik-Paush, 2076 स्वत प्रकाशन सार्वजनिक विवरण २०२०-०१-१७ डाउनलोड
3. Proactive Disclosure of public information: Shrawan-Ashwin, 2076 स्वत प्रकाशन सार्वजनिक विवरण २०१९-११-०१ डाउनलोड
4. Proactive Disclosure of public information: Baisakh-Asar, 2076 स्वत प्रकाशन सार्वजनिक विवरण २०१९-०८-०६ डाउनलोड
5. Proactive Disclosure of public information: Magh-Chaitra, 2075 स्वत प्रकाशन सार्वजनिक विवरण २०१९-०४-१६ डाउनलोड
6. Proactive Disclosure of public information: Kartik-Poush, 2075 स्वत प्रकाशन सार्वजनिक विवरण २०१९-०८-०४ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

कृषि विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-५५२१३५६, ५५२४२२९, ५५२४२२६

अडियो सूचना : १६१८-०१-५५२१३५६

ईमेल: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

वेव : www.doanepal.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

हाम्रो नक्सा

   फेसबुक

Department of Nepal's Office