क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. राजपत्रअनंकित लगायत का.स. ह.स.चा. फारमहरु २०२०-०७-२० डाउनलोड
२. अर्धवार्षिक_कार्य_सम्पादन_मूल्यांकन_फारामको_ढाँचा_(खण्ड_क) फारमहरु २०२०-०७-२० डाउनलोड
३. कासमु Third class फारमहरु २०२०-०७-२० डाउनलोड
४. कासमु Second Class फारमहरु २०२०-०७-२० डाउनलोड
५. कासमु प्रथम श्रेणी फारमहरु २०२०-०७-२० डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

कृषि विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-५५२१३५६, ५५२४२२९, ५५२४२२६

अडियो सूचना : १६१८-०१-५५२१३५६

ईमेल: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

वेव : www.doanepal.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

हाम्रो नक्सा

   फेसबुक

Department of Nepal's Office