• ब्यानर ३

  ब्यानर ३

 • ब्यानर २

  ब्यानर २

 • धान रोपाईं गरिदै

  धान रोपाईं गरिदै

 • ब्यानर ४

  ब्यानर ४

Mr. Surya Pd. Paudel

Mr. Surya Pd. Paudel


Director General
View Profile
Dr. Rewati Raman Poudel

Dr. Rewati Raman Poudel


Deputy Director General
View Profile
Mr. Tara Kumar Shrestha

Mr. Tara Kumar Shrestha


Deputy Director General
View Profile
Mr. Prakash Kumar Sanjel

Mr. Prakash Kumar Sanjel


Deputy Director General
View Profile
Mr. Surya Pd. Paudel

Mr. Surya Pd. Paudel


Director General
View Profile

   Information Officer

Dr. Ram Krishna Shrestha

Dr. Ram Krishna Shrestha


Senior Agriculture Extension Officer
Phone No.: 01-5523269
Cell: 9851212550
Email: rksathi05@gmail.com

   Publications

Title Download
जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका २०७४
कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघ स‌ंस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३
आलुको उत्पादनोपरान्त प्रविधिः भण्डारण र प्रशोधन
आ.व. २०७५.७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका बुँदाहरुको कार्यान्वयन निर्देशिका
कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन कार्याविधि, २०७५
View More
Title Download
Land Utilization Policy 2069
कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन तथा नर्म्स, २०७५
View More
Title Download
Travel Report - Kavre
Progress Report 2072-73
Annual Book-2070/71
ADS Final
PDNA Summary
View More

   Other Downloads

Title Download
Time Series Data
Human Resource Format
SDG
पि अाइ एस फर्मेट
Cost of Production and Marketing Margin
तेह्रौ योजना
View More

   Image Gallery View All

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal

Contact Info

Department of Agriculture

Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal

Phone : +977-1-*******

Audio Notice Board: 1618-01-5521356

Fax : +977-1-*******

Email: info@doanepal.gov.np

WEB : www.doanepal.gov.np

Site Visited

site visit

We Are Here