S.N. Title Submitted By Published Date
1. Extension of Time for Submission of Papers - Workshop on Modernization of Agriculture for a Prosperous Nepal (Jestha 21-22, 2078; June 4-5, 2021) DoA 2021-05-10 View Notice
2. Call for Papers (Newspaper Cutting) - Workshop on Modernization of Agriculture for a Prosperous Nepal (Jestha 21-22, 2078; June 4-5, 2021) DoA 2021-04-13 View Notice
3. Call for Papers - Workshop on Modernization of Agriculture for a Prosperous Nepal (Jestha 21-22, 2078; June 4-5, 2021) DoA 2021-04-13 View Notice
4. General Guideline for Authors - Workshop on Modernization of Agriculture for a Prosperous Nepal (Jestha 21-22, 2078; June 4-5, 2021) DoA 2021-04-13 View Notice
5. रा.प.तृ. (प्राविधिक) वा सो सरहको सेवाकालिन तालिमको लागि जेष्ठता सूची सम्बन्धि सूचना AITC 2021-04-07 View Notice
6. सोलार ग्रीड हाइब्रिड सिस्टमको मर्मत संभार तथा जडान सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान DoA 2021-02-02 View Notice
7. Awardees on the occasion of 40th World Food Day DoA 2020-10-29 View Notice
8. The Journal of Agriculture and Environment प्रकाशनको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराईदिने तथा पूनरावलोकनकर्ता (Reviewer) सूचीकृत हुने बारे DoA 2020-10-19 View Notice
9. ४० औै विश्व खाद्य दिवसको लागि लेख रचना पेश गर्ने बारेको सुचना DoA 2020-09-29 View Notice
10. Paddy transplantation update, 1 Bhadra, 2077 DoA 2020-08-18 View Notice
11. Paddy transplantation update, 28 Shrawan, 2077 DoA 2020-08-17 View Notice
12. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी परिपत्र DoA 2020-08-14 View Notice
13. Paddy transplantation update, 15 Shrawan, 2077 DoA 2020-07-30 View Notice
14. Paddy transplantation update, 06 Shrawan, 2077 DoA 2020-07-22 View Notice
15. Paddy transplantation update, 31 Asar, 2077 DoA 2020-07-09 View Notice
16. कोभिड १९ महामारीको समयमा कृषि क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड (Protocol) २०७७ DoA 2020-07-07 View Notice
17. Paddy transplantation update, 15 Asar, 2077 DoA 2020-07-02 View Notice
18. व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रम संचालन प्रकृया, २०७६ अनुसारको प्रस्ताव आह्वानको सुचनाकोलागि भर्ने अनुसुचीहरु CIED 2019-12-13 View Notice
19. व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रम संचालन प्रकृया, २०७६ अनुसारको प्रस्ताव आह्वानको सुचना CIED 2019-12-13 View Notice
20. विश्‍व माटो दिवस २०७६को अवसरमा आयोजित राष्ट्रब्यापि कविता प्रतियोगिताको नतिजा DoA 2019-12-03 View Notice
21. विश्‍व माटो दिवस २०७६को अवसरमा आयोजित राष्ट्रब्यापि कविता प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना DoA 2019-11-11 View Notice
22. सोधसार अनुसन्धान अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको जरुरी सुचना DoA 2019-11-03 View Notice
23. ३९ औं विश्व खाद्य दिवशको उपलक्ष्यमा अन्तराष्ट्रिय पोष्टर प्रतियोगितामा भाग लिन चाहनुहुने विद्यार्थीहरुको लागि सुचना DoA 2019-10-21 View Notice
24. मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल 2019-09-17 View Notice
25. ३९ औ विश्व खाद्य दिवसको लागि कार्यपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना DoA 2019-09-14 View Notice
26. मसलन्द तथा अन्य सामानहरुको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान DoA 2019-09-08 View Notice
27. Proactive Disclosure of public information: Baisakh-Asar, 2076 DoA 2019-08-12 View Notice
28. Proactive Disclosure of public information: Magh-Chaitra, 2075 DoA 2019-05-28 View Notice
29. प्राङ्गारिक मल उत्पादकहरुका लागि जरुरी सूचना DoA 2019-05-26 View Notice
30. शिलबन्दी दर भाउ पत्र सम्बन्धि सूचना DoA 2019-03-27 View Notice
31. Request for proposal (RFP) for AMIS software development and staff training DoA 2019-03-26 View Notice
32. EOI for AMIS software development and staff training DoA 2019-02-27 View Notice
33. Crop Insurance Meeting Decision DoA 2019-02-07 View Notice
34. Legal documents (Policies, acts, regulations, directives, procedures) DOA Nepal 2018-11-20 View Notice
35. Celebrating 38th World Food Day DOA Nepal 2018-10-30 View Notice
36. Journal प्रकाशनको लागि लेख वा रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा DOA Nepal 2018-10-29 View Notice
37. Vacancy Announcement of SAARC Agriculture DOA Nepal 2018-07-19 View Notice
38. Increased Rice Production: Prosperous Nation DOA Nepal 2018-06-24 View Notice
39. कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५ DOA Nepal 2018-05-17 View Notice
40. बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी DOA Nepal 2018-02-11 View Notice
41. Flood loss relief program for 30 districts DOA Nepal 2017-10-19 View Notice

Contact Info

Department of Agriculture

Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal

Phone : +977-1-5521356, 5524229, 5524226

Audio Notice Board: 1618-01-5521356

Email: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

WEB : www.doanepal.gov.np

Site Visited

site visit

We Are Here