Legal documents (Policies, acts, regulations, directives, procedures)

प्रकाशित मिति: २०१८-११-२०

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको website http://www.moad.gov.np/ मा उपलब्ध ।

सम्पर्क विवरण

कृषि विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-५५२१३५६, ५५२४२२९, ५५२४२२६

अडियो सूचना : १६१८-०१-५५२१३५६

ईमेल: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

वेव : www.doanepal.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

हाम्रो नक्सा

   फेसबुक

Department of Nepal's Office