क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. Statistical information on Nepalese agriculture 2075/76 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२०-१०-०६ डाउनलोड
2. Annual progress and budget book (FY 2075/76) प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२०-०८-०९ डाउनलोड
3. अमेरिकन फौजी कीराको पहिचान, क्षति र यसको व्यवस्थापन प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०२०-०१-०७ डाउनलोड
4. Israeli farmers study report प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-१०-०२ डाउनलोड
5. Agriculture Insurance Booklet (FY 2075/76) प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-१०-०२ डाउनलोड
6. स्ट्रबेरीको पोष्ट हार्भेष्ट क्षति विश्‍लेषण तथा भण्डारण सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०८-२६ डाउनलोड
7. च्याउको पोष्ट हार्भेष्ट क्षति विश्‍लेषण तथा भण्डारण सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०८-२६ डाउनलोड
8. A Brief Introduction to Department of Agriculture प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०६-१५ डाउनलोड
9. Proactive Disclosure of public information: Magh-Chaitra, 2075 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०५-२६ डाउनलोड
10. Proactive Disclosure of public information: Kartik-Poush, 2075 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०१-१५ डाउनलोड
11. Joint monitoring report_Final_RISMFP_RJKIP प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०२-०७ डाउनलोड
12. Final Report Inter Provincial Dependency on Agriculture प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०१-३० डाउनलोड
13. Final Report of CAESC प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०१-३० डाउनलोड
14. Travel Report - Kavre प्रतिवेदन तथा किताबहरू डाउनलोड
15. Progress Report 2072-73 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१८-११-२२ डाउनलोड
16. Annual Book-2070/71 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१८-११-२२ डाउनलोड
17. ADS Final प्रतिवेदन तथा किताबहरू डाउनलोड
18. PDNA Summary प्रतिवेदन तथा किताबहरू डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

कृषि विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-५५२१३५६, ५५२४२२९, ५५२४२२६

अडियो सूचना : १६१८-०१-५५२१३५६

ईमेल: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

वेव : www.doanepal.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

हाम्रो नक्सा

   फेसबुक

Department of Nepal's Office