क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. कृषि प्रसारकर्ताका लागि CAP पद्धति प्रवर्द्धन तालिम निर्देशिका अन्य डाउनलोड २०२०-०२-१८ डाउनलोड
२. कृषि प्रसारकर्ताका लागि व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन (CAP) पद्धति पुस्तिका अन्य डाउनलोड २०२०-०२-१८ डाउनलोड
३. स्थानिय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारका लागि व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन (CAP) पद्धति निर्देशिका अन्य डाउनलोड २०२०-०२-१८ डाउनलोड
४. गहुँ बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका अन्य डाउनलोड २०१९-०१-१७ डाउनलोड
५. तरकारी खेती प्रविधि हाते पुुस्तिका अन्य डाउनलोड २०१९-०१-१७ डाउनलोड
६. आलु बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका अन्य डाउनलोड २०१९-०१-१७ डाउनलोड
७. धानको बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका अन्य डाउनलोड २०१९-०१-१७ डाउनलोड
८. मकै विउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका अन्य डाउनलोड २०१९-०१-१६ डाउनलोड
९. मैकै खेती प्रविधि हाते पुस्तिका अन्य डाउनलोड २०१९-०१-१६ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

कृषि विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-५५२१३५६, ५५२४२२९, ५५२४२२६

अडियो सूचना : १६१८-०१-५५२१३५६

ईमेल: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

वेव : www.doanepal.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

हाम्रो नक्सा

   फेसबुक

Department of Nepal's Office