• धान रोपाईं गरिदै

  धान रोपाईं गरिदै

 • Terrace Farming

  Terrace Farming

 • Agriculture Nepal

  Agriculture Nepal

 • Wheat

  Wheat

 • Rural Nepal

  Rural Nepal

 • राष्ट्रिय प्राङ्गारीक कृषि मेला प्रदर्शनी २०७५

  राष्ट्रिय प्राङ्गारीक कृषि मेला प्रदर्शनी २०७५

   Director General

Dr. Govinda Prasad Sharma

Dr. Govinda Prasad Sharma


Director General
View Profile

   Deputy Director General

Ms. Januka Pandit

Ms. Januka Pandit


Deputy Director General
View Profile

   Deputy Director General

Mr. Benu Prasad Prasai

Mr. Benu Prasad Prasai


Deputy Director General
View Profile

   Deputy Director General

Er. Jagannath Tiwari

Er. Jagannath Tiwari


Deputy Director General
View Profile

   Director General

Dr. Govinda Prasad Sharma

Dr. Govinda Prasad Sharma


Director General
View Profile

   Information Officer

Dr. Mahadev Prasad Paudel

Dr. Mahadev Prasad Paudel


Senior Agriculture Economist
Phone No.: 01-5523269
Cell: 9845684896
Email: mahadebpoudel200@gmail.com

   Publications

Title Download
आ.व. २०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ्ग तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्वन्धी मार्गदर्शन (कृषि तर्फ)
उखु अनुदान कार्यविधी(दोस्रो संसोधन सहित)
उखु बालि सन्चालन प्रकृया २०७६
व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रम संचालन प्रकृया, २०७६
मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०७६
View More
Title Download
राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति २०७५
राष्ट्रिय कृषि-वन नीति २०७६
राष्ट्रिय मल नीति २०५८
राष्ट्रिय चिया नीति २०५७
Land Utilization Policy 2069
View More
Title Download
Annual progress and budget book (FY 2075/76)
अमेरिकन फौजी कीराको पहिचान, क्षति र यसको व्यवस्थापन
Israeli farmers study report
Agriculture Insurance Booklet (FY 2075/76)
स्ट्रबेरीको पोष्ट हार्भेष्ट क्षति विश्‍लेषण तथा भण्डारण सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन
View More
Title Download
TOR of Department of Agriculture
View More
Title Download
Proactive Disclosure of public information: Kartik-Paush, 2076
Proactive Disclosure of public information: Shrawan-Ashwin, 2076
Proactive Disclosure of public information: Baisakh-Asar, 2076
Proactive Disclosure of public information: Magh-Chaitra, 2075
Proactive Disclosure of public information: Kartik-Poush, 2075
View More

   Other Downloads

Title Download
कृषि प्रसारकर्ताका लागि CAP पद्धति प्रवर्द्धन तालिम निर्देशिका
कृषि प्रसारकर्ताका लागि व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन (CAP) पद्धति पुस्तिका
स्थानिय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारका लागि व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन (CAP) पद्धति निर्देशिका
गहुँ बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका
तरकारी खेती प्रविधि हाते पुुस्तिका
आलु बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका
धानको बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका
View More
Title Download
राजपत्रअनंकित लगायत का.स. ह.स.चा.
अर्धवार्षिक_कार्य_सम्पादन_मूल्यांकन_फारामको_ढाँचा_(खण्ड_क)
कासमु Third class
कासमु Second Class
कासमु प्रथम श्रेणी
View More

Contact Info

Department of Agriculture

Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal

Phone : +977-1-5521356, 5524229, 5524226

Audio Notice Board: 1618-01-5521356

Email: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

WEB : www.doanepal.gov.np

Site Visited

site visit

We Are Here